keskiviikko 24. toukokuuta 2017

Tervetuloa Itäkadun perhekeskukseen!

Olen harjoitteluni aikana saanut tutustua monenlaiseen vapaaehtoistoimintaan, jota Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa. Viimeisin ja uusin toimintamuoto, johon tutustuin, on Helsingin ensimmäinen perhekeskus Helsingin Itäkeskuksessa. Tämä uusi perhekeskus avaa ovensa kesäkuussa 2017 ja sijaitsee osoitteessa Tallinnanaukio 1 A.

Kuvan lähde

Itäkadun perhekeskus kokoaa itäisen kaupungin lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden peruspalvelut sekä varhaisen ja erityisen tuen palvelut saman katon alle. On ollut mielenkiintoista olla mukana vapaaehtoistoiminnan käynnistämisessä Itäkadun perhekeskukseen. 

Kuvan lähde


Perhekeskuksen aulaan on suunniteltu olohuonemainen tila, jossa lapset voivat leikkiä ja vanhemmat hengähtää hetken. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden on mahdollista osallistua perhekeskuksen arkeen mm. aulaemäntinä tai aulaisäntinä aulatilassa. 

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille henkilöille järjestettiin kolmen kerran koulutus toukokuun aikana, jossa kävimme läpi erilaisia asioita liittyen tulevaan Perhekeskukseen sekä vapaaehtoisuuteen. Koulutuksissa myös pohdittiin ja harjoiteltiin monenlaisia kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Tunnelma oli mielestäni oikein postiviinen ja yhteishenki erinomainen! Alla muutama kuva koulutuksesta.
Tässä tehtävässä ei tarvita ennakko-osaamista. Tavallisen ihmiset tiedot ja taidot riittävät ja koulutus tuo mukanaan tehtävään tarvittavan osaamisen. Perhekeskuksen vapaaehtoisena voi toimia oman aikataulun mukaisesti.

Koen, että tämä on mielenkiintoinen tehtävä ja on hienoa, että vapaaehtoiset saavat olla mukana vaikuttamassa kyseisen yksikön vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Toivotan ihanaa ja aurinkoista kesää kaikille!

Sosionomiopiskelija Pia Suokas


maanantai 8. toukokuuta 2017

AULIS - SAIRAALAVAPAAEHTOISTOIMINTA

Tiesitkö Malmin sairaalan Aulis-sairaalavapaaehtoistoiminnasta?

Sairaala vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet henkilöt voivat hakea toimintaan mukaan ottamalla yhteyttä Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistyön koordinaattoriin. Ennen toimintaan osallistumista sairaalavapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet henkilöt saavat koulutuksen tehtävään. Vapaaehtoinen voi olla tukena ja seurana päivystyksessä, aulassa aulaoppaana tai tukena ja seurana osastoilla. Aulis-sairaalavapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. Tehtävään ei edellytetä erityistä osaamista, vaan tavallisen ihmisen tiedot ja taidot ovat riittävät vapaaehtoisena toimimiseen järjestettävän koulutuksen lisäksi.


Tutustuin Aulis - sairaalavapaaehtoistoimintaan Malmin sairaalassa huhtikuun alusta alkaen. Tavoitteeni oli tutustua toimintaan “pintaa syvemmälle”. Toimin sosionomi-harjoittelijana ja tämä tehtävä oli osa tehtävä kokonaisuutta. Päätehtäväni oli toteuttaa voimaannuttava toiminta yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Ilokseni osa Aulis-sairaalavapaaehtoisista osallistuivat mukaan projektiin. Projekti sisälsi eri vaiheita ja muutaman yhteisen tapaamisen. Sain mm. mahdollisuuden haastatella sairaalan asiakkaita ja vapaaehtoisia sekä sain myös itse toimia aulaoppaana Malmin sairaalan aulassa. Näin sain hyvän kuvan mistä toiminnassa on oikein kyse. Projektin lopuksi vierailimme yhdessä vapaaehtoisten kanssa taidemuseo Ateneumissa. Meillä oli hieno päivä ja sain nauttia valoisien ja ihanien ihmisten seurasta. Kiitos Aulis- sairaalavapaaehtoisille toimintaan osallistumisesta!


Aulis- sairaalavapaaehtoinen voi luoda rauhallista ilmapiiriä omalla läsnäolollaan. On hienoa, että paikalla on henkilö jolta voi kysyä apua ja neuvoa käytännön ongelmissa tai mieltä askarruttavista asioista. Suuri Kiitos Aulis-sairaalavapaaehtoisille Välittämisestä!

Aurinkoista kevättä toivottaen,

sosionomi-opiskelija Pia

 

maanantai 10. huhtikuuta 2017

Volunteering at Meeting Point Cafés!

Tiesitkö, että vapaaehtoistoimintaa voi tehdä Helsingissä myös englanninkielellä?


 Osallistuin ensimmäistä kertaa järjestettyyn englanninkieliseen vapaaehtoistoiminnan infoon 30. päivä maaliskuuta, jonka Helsingin kaupunginkanslian vapaaehtoistyön koordinaattorit Meeri Kuikka ja Belinda Barbato järjestivät Kulttuurikeskus Caisassa. Meitä oli saapunut paikalle oikein iloinen ja puhelias joukko. Info oli tarkoitettu kohtaamiskahvilassa tapahtuvasta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja saimme myös tietoa muistakin mahdollisuuksista.

Mitä tämä vapaaehtoistoiminnan info piti sisällään?

 Alkuun tutustuimme toisiimme pienten hahmojen tai esineiden kautta. Jokainen sai valita esineen, joka kuvaa jollain tavoin itseään, tämä oli oikein kiva tapa tutustua toisiin! Tutustumisen jälkeen keskustelimme eri aiheista ja motiiveistamme vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Saimme paljon hyödyllistä tietoa vapaaehtoistoiminnasta sekä pelisäännöistä, joita tulee noudattaa puolin ja toisin. Lisäksi opimme ja pohdimme vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Iloinen ilmapiiri oli mukaansa tempaava ja nuorimmat osallistujat olivat alle vuoden ikäisiä! 

Mikä on kohtaamiskahvila – Meeting Point Cafe?

 Kohtaamiskahvilat ovat helsinkiläisille tarkoitettuja avoimia paikkoja, jossa voi kohdata ja tutustua toisiinsa erilaisen ohjelman ja toiminnan kautta. Kahvia ja teetä on toki tarjolla ja tämä on täysin ilmaista! Toimintaa järjestää Helsingin kaupunginkanslia yhteistyössä kulttuurikeskuksen, liikuntaviraston ja kirjastojen, sekä muiden yhteistyötahojen, kuten Punainen Ristin, Ensi- ja turvakotien liiton ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Fazer on mukana toiminnassa tuotesponsorina.

 Mahtava tapa tutustua uusiin ihmisiin! Vapaaehtoiset voivat olla mukana monenlaisessa, esimerkiksi keskustelun parissa voi keitellä kahvia tai halutessaan voi myös suunnitella ja toteuttaa erilaista toimintaa kohtaamiskahviloissa.

Suosittelen tutustumaan Kohtaamiskahvilan Facebook-sivuihin: https://www.facebook.com/kohtaamiskahvila/.

Iloista viikkoa!
Pia

 


Did you know that we have voluntary activities also in English here in Helsinki?

 I attended March 30th to an English language Voluntary Work Info which was held for the first time by Helsinki City Office Voluntary Work Coordinators Meeri Kuikka and Belinda Barbato at Caisa, cultural center for art. Very happy and talkative bunch of people had arrived at the scene. This particular info was meant to people that were interested in voluntary activities at Meeting Point Café. We also received information about other opportunities for different voluntary activities.

What did this Voluntary Work Info kept inside?

 At first we acquainted with each other through small characters or objects. Everyone got to choose an object or a character, which was suppose to describe oneself in some way, this was a very nice way to get to know each other! After getting to know each others we discussed a variety of topics and motives which we have towards voluntary activities. We got a lot of useful information about voluntary activities and the ground rules, which we have to take into account by both sides. In addition, we pondered and learned about issues relating to interaction between people. Happy atmosphere was captivating and the youngest participants were small children, under one year of age!


What is a Meeting Point Cafe?

 Meeting Point Cafés are open spaces for people in Helsinki. At Meeting Point Café you can meet and get to know each other through a variety of activities. Coffee and tea are served, and of course this is completely free! Meeting Point Café is organized by the City of Helsinki Cultural Office, City of Helsinki Sports Department and the Helsinki City  Library. Also with different partners, such as the Red Cross, The Federation of Mother and Child Homes and shelters, Finnish Refugee Council and Fazer as product sponsor.

 This seems a great way to meet new people! Volunteers can be involved in many kinds of activities during the Meeting Point Café, for example, they can make coffee while having a conversation or they can also choose to plan and implement a variety of activities for Meeting Point Cafés.

I recommend You to visit Meeting Point Cafés Facebook pages: https://www.facebook.com/kohtaamiskahvila/


Have a Great week!

Best Regards,
Pia

keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan!

Tervetuloa – kuka olet?
Koin viime viikon maanantaina (20.3.2017) itseni erittäin tervetulleeksi.
 
Miksi näin?
Aloitin työssäoppimisjaksoni Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vapaaehtoistoiminnan yksikössä*. Opiskelen sosionomiksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja tarkoitukseni on toukokuun loppupuolelle saakka työssäoppia vapaaehtoistoiminnan monimuotoisuutta.

Vapaaehtoistoiminta, mitä tämä sana tuo mieleeni?
Oikeastaan, kuten tuttu sanonta sanoo; ”yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Päätin siis näyttää teille ottamani kuvan taiteilemastani kellopalapelin päällisestä. Mielestäni vapaaehtoistoiminnan mahdollistat sinä ja minä. Toiminnan tärkeimpiin asioihin kuuluu vuorovaikutus ihmisten välillä ja mikä hienointa vapaaehtoistoimintaan voi osallistua ihan kaikki.
Ajattelen, että vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on, ettei kenenkään tarvitse olla yksin, yhdessä voimme toteuttaa asioita, olla ja kokea, yhteisömme voi olla perheemme ja voimme tehdä tätä kaiken ikää.
Tarkoitukseni on kirjoittaa tänne Meidän kaupunki –vapaaehtoistoiminta blogiin ikään kuin ”oppimispäiväkirjaa”, eli kokemuksistani vapaaehtoistoiminnasta ja tapahtumista kuluvan harjoitteluni aikana. Kuulen mielelläni ajatuksiasi kokemuksistani, ja halutessasi voit kommentoida ”oppimispäiväkirjaani” blogin lähetä kommentti –osan kautta.
 
Mukavaa viikkoa ja kuulemiin!
Keväisin terveisin,
Pia

*Pia suorittaa työssäoppimisjaksoaan Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden ohjauksessa. Toiminta on sisällytetty kaikkiin viraston osastoihin eikä itsenään ole oma yksikkönsä.
perjantai 24. helmikuuta 2017

Fiiliksiä vapaaehtoistyöstä kehitysvammaisten asiakkaiden parissa


Olen toiminut Helsingin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoisena kehitysvammaisten toimintakeskuksessa Karviaismäessä viime vuoden lopusta lähtien. Kiinnostuin asiasta sosiaalialan opintojeni kautta ja vapaaehtoistyö on solahtanut mukavasti ja helposti opiskelun rinnalle.

 

Sovin käyntini aina etukäteen vapaaehtoisista vastaavan ohjaajan kanssa ja saan itse päättää milloin ja kuinka kauan viivyn. Joinakin kuukausina olen käynyt useasti, joinakin en ollenkaan. Aina minut on otettu yhtä lämpimästi, innokkaasti ja ihanasti vastaan – asiakkaiden ja työntekijöiden puolesta!

 

Olen saanut olla mukana ulkoilussa, rentoutushetkissä, askartelussa, liikuntatuokioissa tai ihan vaan juttukaverina tauon aikana. Kertaakaan ei ole ollut hetkeä, että olisin joutunut istumaan yksikseni, vaan aina on löytynyt innokas juttukaveri ja lämmin hymy. Joidenkin kanssa käytetään kuvia ja viittomia keskustelun tukena, joidenkin kanssa jutustellaan ilman. Aiheita ovat arki ja juhla, ilot ja surut.  

 

Eräänä perjantaina sain osallistua Hyvän mielen päivään. Päivä aloitettiin yhteisellä aamun avauksella, jossa käytiin läpi päivän ohjelma: hierontaa, rentoutumista, piirtämistä ja tanssimista! Vau! Tunnelma oli odottava ja innostunut kaikin puolin.  Osallistuin hieromalla muutaman asiakkaan kädet minulle annettujen neuvojen ja ohjeiden mukaan. Kävin rauhoittavassa rentoutumistilassa muutaman asiakkaan seurana, ihastelin piirustuspisteen taidetta ja pyörähtelin tanssihuoneessa parkettien partaveitsien kanssa. Kaksi tuntia hujahti äkkiä ja pian olikin lounaan aika. Hyvästelin Karviaismäen porukan ja sovin seuraavan viikon käyntikerran, jolloin saisin olla mukana yhteisessä rentoutumishetkessä. En malta odottaa!Vapaaehtoistyö antaa minulle hyvän fiiliksen sekä mahdollisuuden tuoda iloa muille. Pienet asiat merkkaavat paljon: se, että joku on juuri sinua varten tässä ja nyt. Sellaisen kokemuksen voin ja haluan antaa vapaaehtoisena.

 

Kirjoittaja: Vilja Harju

Kuvat: Vilja Harju (asiakkaiden luvalla)

torstai 9. helmikuuta 2017

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa..


Yhteistyö kannattaa aina! Näin voimme taas todeta, kun järjestimme Ystävänpäiväkorttipajan viime perjantaina viereisen päiväkoti Takataskun lasten ja Syystien monipuolisen palvelukeskuksen asukkaiden kanssa. Paikalla oli myös vapaaehtoisia, jotka avustivat värikkäiden korttien teossa ja saimme vieraaksemme myös ihanan Welsh Gorgi Pembroke Alman omistajansa Anne Soikkelin kanssa. Anne ja Alma lupasivat tulla myös uudestaan visiitille kevään aikana.

Alma vietti edellisenä päivä 12-vuotis syntymäpäiväänsä ja näytti vielä erittäin nuorekkaalta. Alman omistajineen olivat paikalla, koska Osuuspankkilaiset ovat ryhtyneet toimeen satavuotiaan Suomen puolesta. Juhlavuoden aikana jokainen OP:lainen saa osallistua yhden päivän ajan vapaaehtoistoimintaan työajalla.

Korttipajalla kortit syntyivät vauhdilla ja koiraa silitettiin ja hellittiin. Hauskaa oli myös antaa Annen tuomia pieni herkkupaloja ystävälliselle Almalle.

Päiväkodin lapset vierailevat iäkkäiden luona seuraavan kerran Ystävänpäivänä tiistaina 14.2. Silloin lapset laulavat asukkaille ravintolassa ja jakavat samalla  tekemiään kortteja, jotka jätettiin  ”Syystien postiin” hyvään talteen.

Alma- koira ja Anne saivat  useita kortteja ja patalapun mukaansa.  Myös  lapset  saivat kotiin tuliaiseksi patalapun, vaikka Ystävänpäivälahjaksi.
Värikkäät patalaput olivat syntyneet neulekahvilassa lahjoituslangoista vapaaehtoisten tekeminä.

Odotamme innokkaina tulevia vierailuja ja toivotamme mukavaa helmikuuta ja Iloista Ystävänpäivää  kaikille!

Terveisin,
Syystien monipuolisen palvelukeskuksen väki
teksti ja kuvat : Marjut Pitkäranta

maanantai 2. tammikuuta 2017

Vapaaehtoistoiminnan uusi ilme

Esittelemme ilolla uuden vapaaehtoistoimintamme brändin ja ilmeen, jonka myötä Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta tunnetaan jatkossa lyhyemmin nimellä Meidän kaupunki -toiminta.
Meidän kaupunki -toiminnan tavoite on olla yhteisö, joka tukee ja edistää välittämisen ilmapiiriä ja tekoja Helsingissä. Toiminta on avointa, välittävää, tasavertaista ja luotettavaa. Jokainen voi olla mukana omalta osaltaan rakentamassa Meidän kaupunkia.


Syksy käynnistyi komeasti, kun pääsimme esittelemään tämän brändäyksen myötä vapaaehtoistoiminnan ja muotoilun yhdistämistä Helsinki Design Weekille. Samalla kun uusi ilme julkaistiin, pääsimme myös nostamaan esille vapaaehtoistyön tähtiä eli itse vapaaehtoisia upean valokuvanäyttelyn avulla. Vapaaehtoiset saivat valita heille itselle tärkeän kuvauspaikan Helsingissä, jotta kuvista välittyisi viesti, että toiminnassa voi olla mukana omana itsenään, oman kokoisella panoksella.

Kuvissa esiintyvien vapaaehtoisten tarinoihin voit tutustua uusissa esitteissämme sekä muun muassa Facebookissamme