keskiviikko 24. toukokuuta 2017

Tervetuloa Itäkadun perhekeskukseen!

Olen harjoitteluni aikana saanut tutustua monenlaiseen vapaaehtoistoimintaan, jota Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa. Viimeisin ja uusin toimintamuoto, johon tutustuin, on Helsingin ensimmäinen perhekeskus Helsingin Itäkeskuksessa. Tämä uusi perhekeskus avaa ovensa kesäkuussa 2017 ja sijaitsee osoitteessa Tallinnanaukio 1 A.

Kuvan lähde

Itäkadun perhekeskus kokoaa itäisen kaupungin lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden peruspalvelut sekä varhaisen ja erityisen tuen palvelut saman katon alle. On ollut mielenkiintoista olla mukana vapaaehtoistoiminnan käynnistämisessä Itäkadun perhekeskukseen. 

Kuvan lähde


Perhekeskuksen aulaan on suunniteltu olohuonemainen tila, jossa lapset voivat leikkiä ja vanhemmat hengähtää hetken. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden on mahdollista osallistua perhekeskuksen arkeen mm. aulaemäntinä tai aulaisäntinä aulatilassa. 

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille henkilöille järjestettiin kolmen kerran koulutus toukokuun aikana, jossa kävimme läpi erilaisia asioita liittyen tulevaan Perhekeskukseen sekä vapaaehtoisuuteen. Koulutuksissa myös pohdittiin ja harjoiteltiin monenlaisia kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Tunnelma oli mielestäni oikein postiviinen ja yhteishenki erinomainen! Alla muutama kuva koulutuksesta.
Tässä tehtävässä ei tarvita ennakko-osaamista. Tavallisen ihmiset tiedot ja taidot riittävät ja koulutus tuo mukanaan tehtävään tarvittavan osaamisen. Perhekeskuksen vapaaehtoisena voi toimia oman aikataulun mukaisesti.

Koen, että tämä on mielenkiintoinen tehtävä ja on hienoa, että vapaaehtoiset saavat olla mukana vaikuttamassa kyseisen yksikön vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Toivotan ihanaa ja aurinkoista kesää kaikille!

Sosionomiopiskelija Pia Suokas


maanantai 8. toukokuuta 2017

AULIS - SAIRAALAVAPAAEHTOISTOIMINTA

Tiesitkö Malmin sairaalan Aulis-sairaalavapaaehtoistoiminnasta?

Sairaala vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet henkilöt voivat hakea toimintaan mukaan ottamalla yhteyttä Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistyön koordinaattoriin. Ennen toimintaan osallistumista sairaalavapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet henkilöt saavat koulutuksen tehtävään. Vapaaehtoinen voi olla tukena ja seurana päivystyksessä, aulassa aulaoppaana tai tukena ja seurana osastoilla. Aulis-sairaalavapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. Tehtävään ei edellytetä erityistä osaamista, vaan tavallisen ihmisen tiedot ja taidot ovat riittävät vapaaehtoisena toimimiseen järjestettävän koulutuksen lisäksi.


Tutustuin Aulis - sairaalavapaaehtoistoimintaan Malmin sairaalassa huhtikuun alusta alkaen. Tavoitteeni oli tutustua toimintaan “pintaa syvemmälle”. Toimin sosionomi-harjoittelijana ja tämä tehtävä oli osa tehtävä kokonaisuutta. Päätehtäväni oli toteuttaa voimaannuttava toiminta yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Ilokseni osa Aulis-sairaalavapaaehtoisista osallistuivat mukaan projektiin. Projekti sisälsi eri vaiheita ja muutaman yhteisen tapaamisen. Sain mm. mahdollisuuden haastatella sairaalan asiakkaita ja vapaaehtoisia sekä sain myös itse toimia aulaoppaana Malmin sairaalan aulassa. Näin sain hyvän kuvan mistä toiminnassa on oikein kyse. Projektin lopuksi vierailimme yhdessä vapaaehtoisten kanssa taidemuseo Ateneumissa. Meillä oli hieno päivä ja sain nauttia valoisien ja ihanien ihmisten seurasta. Kiitos Aulis- sairaalavapaaehtoisille toimintaan osallistumisesta!


Aulis- sairaalavapaaehtoinen voi luoda rauhallista ilmapiiriä omalla läsnäolollaan. On hienoa, että paikalla on henkilö jolta voi kysyä apua ja neuvoa käytännön ongelmissa tai mieltä askarruttavista asioista. Suuri Kiitos Aulis-sairaalavapaaehtoisille Välittämisestä!

Aurinkoista kevättä toivottaen,

sosionomi-opiskelija Pia

 

maanantai 10. huhtikuuta 2017

Volunteering at Meeting Point Cafés!

Tiesitkö, että vapaaehtoistoimintaa voi tehdä Helsingissä myös englanninkielellä?


 Osallistuin ensimmäistä kertaa järjestettyyn englanninkieliseen vapaaehtoistoiminnan infoon 30. päivä maaliskuuta, jonka Helsingin kaupunginkanslian vapaaehtoistyön koordinaattorit Meeri Kuikka ja Belinda Barbato järjestivät Kulttuurikeskus Caisassa. Meitä oli saapunut paikalle oikein iloinen ja puhelias joukko. Info oli tarkoitettu kohtaamiskahvilassa tapahtuvasta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja saimme myös tietoa muistakin mahdollisuuksista.

Mitä tämä vapaaehtoistoiminnan info piti sisällään?

 Alkuun tutustuimme toisiimme pienten hahmojen tai esineiden kautta. Jokainen sai valita esineen, joka kuvaa jollain tavoin itseään, tämä oli oikein kiva tapa tutustua toisiin! Tutustumisen jälkeen keskustelimme eri aiheista ja motiiveistamme vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Saimme paljon hyödyllistä tietoa vapaaehtoistoiminnasta sekä pelisäännöistä, joita tulee noudattaa puolin ja toisin. Lisäksi opimme ja pohdimme vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Iloinen ilmapiiri oli mukaansa tempaava ja nuorimmat osallistujat olivat alle vuoden ikäisiä! 

Mikä on kohtaamiskahvila – Meeting Point Cafe?

 Kohtaamiskahvilat ovat helsinkiläisille tarkoitettuja avoimia paikkoja, jossa voi kohdata ja tutustua toisiinsa erilaisen ohjelman ja toiminnan kautta. Kahvia ja teetä on toki tarjolla ja tämä on täysin ilmaista! Toimintaa järjestää Helsingin kaupunginkanslia yhteistyössä kulttuurikeskuksen, liikuntaviraston ja kirjastojen, sekä muiden yhteistyötahojen, kuten Punainen Ristin, Ensi- ja turvakotien liiton ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Fazer on mukana toiminnassa tuotesponsorina.

 Mahtava tapa tutustua uusiin ihmisiin! Vapaaehtoiset voivat olla mukana monenlaisessa, esimerkiksi keskustelun parissa voi keitellä kahvia tai halutessaan voi myös suunnitella ja toteuttaa erilaista toimintaa kohtaamiskahviloissa.

Suosittelen tutustumaan Kohtaamiskahvilan Facebook-sivuihin: https://www.facebook.com/kohtaamiskahvila/.

Iloista viikkoa!
Pia

 


Did you know that we have voluntary activities also in English here in Helsinki?

 I attended March 30th to an English language Voluntary Work Info which was held for the first time by Helsinki City Office Voluntary Work Coordinators Meeri Kuikka and Belinda Barbato at Caisa, cultural center for art. Very happy and talkative bunch of people had arrived at the scene. This particular info was meant to people that were interested in voluntary activities at Meeting Point Café. We also received information about other opportunities for different voluntary activities.

What did this Voluntary Work Info kept inside?

 At first we acquainted with each other through small characters or objects. Everyone got to choose an object or a character, which was suppose to describe oneself in some way, this was a very nice way to get to know each other! After getting to know each others we discussed a variety of topics and motives which we have towards voluntary activities. We got a lot of useful information about voluntary activities and the ground rules, which we have to take into account by both sides. In addition, we pondered and learned about issues relating to interaction between people. Happy atmosphere was captivating and the youngest participants were small children, under one year of age!


What is a Meeting Point Cafe?

 Meeting Point Cafés are open spaces for people in Helsinki. At Meeting Point Café you can meet and get to know each other through a variety of activities. Coffee and tea are served, and of course this is completely free! Meeting Point Café is organized by the City of Helsinki Cultural Office, City of Helsinki Sports Department and the Helsinki City  Library. Also with different partners, such as the Red Cross, The Federation of Mother and Child Homes and shelters, Finnish Refugee Council and Fazer as product sponsor.

 This seems a great way to meet new people! Volunteers can be involved in many kinds of activities during the Meeting Point Café, for example, they can make coffee while having a conversation or they can also choose to plan and implement a variety of activities for Meeting Point Cafés.

I recommend You to visit Meeting Point Cafés Facebook pages: https://www.facebook.com/kohtaamiskahvila/


Have a Great week!

Best Regards,
Pia